Trajecten


U kan er voor kiezen om een individueel traject op te starten voor uw kind.

Wij bieden verschillende trajecten aan naargelang de hulpvragen.

Een traject start met een intakegesprek waarbij minstens 1 van de ouders aanwezig is.

Hierbij doorlopen we de verschillende levensfases van uw kind en bekijken we de hulpvraag.

Vervolgens bespreken we het traject dat het best bij uw kind past.

Daarna vinden zich 5 individuele sessies plaats waarin we met uw kind op een speelse en creatieve manier werken aan zijn of haar probleem. Dit met een positieve insteek gericht op de talenten van uw kind. Na elke sessie krijgt uw kind tools mee die jullie thuis en op school kunnen gebruiken.

Tot slot houden wij met de ouders een evaluatiegesprek over de groei tijdens het traject en of de coaching al dan niet afgerond kan worden.


Verloop:

1)  Intakegesprek

2) Individuele sessie: 5x

3) Evaluatiegesprek

Prijs : €420 ( 7 sessies in totaal)


Negatief zelfbeeld/onzekerheid

Heeft u de indruk dat uw kind zich niet goed in z'n vel voelt?

Dat het niet kan zijn wie hij/zij is?

Negatief humeur. Vaak zeggen "Ik kan dat niet".

Hoe omgaan met pestkoppen? Grenzen aangeven?

Tijdens dit traject werken we op een speelse en creatieve manier aan de talenten van je kind en aan zijn weerbaarheid.

We tekenen, schilderen, spelen rollenspelletjes,...

We streven ernaar dat je kind stevig in zijn schoenen kan staan en trots kan zijn op zichzelf.


Overprikkeling/stress/spanning

Loopt jouw kind gespannen rond?

Krijg je de indruk dat er veel te veel prikkels binnen komen en dat ze niet goed verwerkt kunnen worden?

Weet je kind geen manier om met al die prikkels om te gaan?

Tijdens dit traject leert je kind om rust te vinden in zichzelf, om sterk te staan en op de juiste manier om te gaan met die vele prikkels van buitenaf.

We werken op een speelse manier met ademhalingstechnieken, verhaaltjes, massage, tekenen, schilderen en knutselen.

We leren tools aan die zowel op school als thuis helpen om de prikkels beter te kunnen filteren.


Faalangst/ angst

Blokkeert jouw kind wanneer hij vooraan in de klas staat? Of wanneer iemand iets vraagt ?

Is jouw kind bang om te gaan slapen of om alleen in een ruimte te zijn? Bang om iemand te verliezen?

Een kind kan verschillende angsten hebben. Deze kunnen voor ons klein lijken maar kan voor een kind een grote drempel zijn.

Vaak heeft het kind deze angsten zichzelf aangeleerd.

Op een speelse en luchtige manier leren wij tijdens de sessies hoe we die angst kunnen overwinnen. Hoe we die angst klein kunnen krijgen.

We doorlopen de verschillende fases van angst en streven zo stap voor stap naar een grote DURF waar we trots op kunnen zijn. 


Snel boos/ verdrietig

Heeft u het gevoel dat uw kind een 'kort lontje 'heeft?

Kan uw kind van heel rustig ineens op ontploffen staan?

Gebeuren er dingen waarvan uw kind achteraf spijt heeft maar is het sterker dan zichzelf?

Lijkt je kind wel een flipperkast van blij naar boos naar verdrietig en weer terug?

Tijdens dit traject leert jouw kind op een luchtige en speelse manier omgaan met boosheid en andere emoties.

Uw kind krijgt tools waarmee het zijn zelfbeheersing zowel thuis als op school sneller onder controle krijgt.


Scheiding en verlies

Heeft jouw kind een dierbare moeten verliezen?

Zoekt u begeleiding voor uw kind na een echtscheiding?

Voor kinderen is dit allebei een rouwproces dat we niet mogen negeren.

Elk kind verwerkt dit op zijn eigen manier maar heeft hierbij zeker onze hulp nodig.

Wij bieden een luisterend oor en we werken op een speelse en creatieve manier zodat uw kind zich hier op zijn gemak voelt.

We rijken tools aan voor zowel ouders als kinderen om samen sterker verder te kunnen.