Een afspraak kan u maken via onderstaand formulier:

tarieven


Intakegesprek + opmaken van dossier

60 minuten

Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar

en krijg je uitleg over de werking.

De hulpvraag van het kind en de ouders wordt bekeken en we plannen het traject.


€65

Vervolgafspraak, terugkoppelingsgesprek

60 minuten

Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en de behoefte van het kind.

Werkvormen zijn o.a: gesprekken, creatieve werkvormen, relaxatie,spelvormen,...                                                                      

€65

Trajecten ( 7 sessies rond 1 van volgende domeinen)

zelfbeeld, angsten, faalangst, overprikkeling, boosheid, scheiding, verlies,...

€420

Huisbezoek

(tarief per uur)

Schooloverleg met leerkracht. €40/half uur

€70

Relaxatietherapie

60 minuten

Individuele relaxatie of relaxatie voor ouder en kind

€55

Huiswerkbegeleiding

60 minuten

Aanmelding is telefonisch mogelijk

€40

Afspraken:

- Annuleren van de afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak, anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

- Om "Praktijk de Sterre" te contacteren heb je geen doorverwijzing van een arts nodig (geen terugbetaling door de mutualiteit).